Vårdinrättningar

Home » Miljöer » Vårdinrättningar

Vårdinrättningar är miljöer där bakterier och virus sprids lätt, vilket kan öka risken för infektioner och dåliga lukter. BioZone förbättrar hygienen och minskar risken för smittspridning genom att effektivt stoppa bakterietillväxt.

Multiresistenta bakterier
Om de basala hygienrutinerna sviktar och MRSA finns hos en patient på en vårdavdelning kan det lätt ske en smittspridning till andra patienter på avdelningen.

Ximg_vardinrattningar-ta-bort-virus
No items in shopping cart