Reklamationer

Home » Reklamationer

Innan du eventuellt returnerar din BioZone vill vi att du själv undersöker följande:

 

Fläkten fungerar men lampan lyser ej:

a) Kontrollera att lampan sitter ordentligt i sin hållare genom att öppna luckan
baktill
b) Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
c) Enheten är utrustad med ett försvar mot överhettning. Det kan ha aktiverats.
Koppla ur enheten och vänta i 30 minuter innan du försöker igen.
d) Lampan kan vara trasig. Ersätt med en ny. Kontakta oss!

 

Varken fläkten eller lampan fungerar:

a) Kontrollera att enheten är ordentligt kopplad till adapter och nätsladd.
b) Kontrollera att det inte är fel på vägguttaget.

 

Lampan under order ”Power” blinkar rött:

a) Kontrollera att enheten är ordentligt kopplad till adapter och nätsladd.
b) Kontrollera att det inte är fel på vägguttaget.
c) Stäng av enheten och dra ur kontakten i 10 sekunder och sätt igång den igen.
Om lampan under ordet ”POWER” fortsätter att blinka rött byt ut uv-lampan.
Om det fortfarande blinkar, prova att göra ”reset”.
d) Har du precis bytt lampa och enheten börjar blinka måste du trycka ”reset” för
att det ska sluta blinka rött.

Om inget av detta fungerar kontakta oss innan retur, så att vi snabbt kan hjälpa dig!

BioZone Scandinavia AB
Smedbyvägen 4
184 32 Åkersberga
info@biozone.one
08-540 640 48, 08-540 640 45

No items in shopping cart